Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Artikler

Artikler

Behandling ved artrose hos hund

Posted on

Mange hunder har artrose (slitasje i ledd) av ulik alvorlighetsgrad. Artrose kan forårsake smerte og redusert bevegelighet i det affiserte leddet. Ved artrose blir leddbrusken gradvis nedbrutt. Dette fører til mer væskedannelse i leddet og det kan komme beinpåleiringer i leddet. 


En hund med artrose kan få et mye bedre og verdigere liv hvis den får hjelp til problemene sine. Ved behandling av artrose bruker jeg å benytte meg av en kombinasjon av laserterapi, akupunktur (med laser) og massasje. Dette har vist seg å minske smerter og ubehagg og gjør leddet litt mer bevegelig. Det gjør også at artrosen ikke like fort blir verre. 

Den første gangen jeg ser hunden vil jeg gjerne også se over resten av kroppen da det ofte setter seg stivheter og låsninger andre steder i kroppen pga feilbelastninger. Ved å fikse opp i andre problemer i kroppen vil det også ofte gjøre det bedre for det affiserte leddet da det kan være andre problemer som i utgangspunktet har ført til at hunden har fått artrose pga overbelastning og feilbelastning av leddet.


Avhengig av hvor plaget hunden er trenger den ofte flere behandlinger i starten for så å få en behandling en gang i blandt. 


Hvis du ønsker time til din hund kontakt meg på telefon: 97139554 eller e-post: [email protected]


Mvh. Vital dyrehelse v/ Caroline S. Thoreid

Eidsvegen 346, 1925 Blaker (20 min. fra Lilletrøm). 

Categories: Hund

Vital dyrehelse

Laserterapi, akupunktur, homeopati, massasje,

jsutering/mobilisering av ledd

0