Alternativ behandling av hund

Når jeg får en hund (eller en hest eller katt) i behandling hos meg vil jeg først kartlegge hundens lidelser og sykdommer som den har, eller har hatt. Jeg vil også vite mange andre ting om hunden for å kunne gi den best mulig behandlingen. Jeg vil også ta en normal visitering for å se om jeg finner noe. All denne informasjonen vil gi en helhetlig og god behandling. Avhengig av hva jeg skal behandle hos dyret kan jeg velge å kombinere flere behandlingsmetoder.

Jeg tar også i mot hunder (og hester, katter) for undersøkelse av bare bevegelsesapparatet. Da tar jeg ikke for meg like grundig som beskrevet over. 

Behandlinger:

AKUPUNKTUR

HOMEOPATI

MASSASJE

MOBILISERING

/ JUSTERING AV LEDD

LASERTERAPI

Vital dyrehelse

Laserterapi, akupunktur, massasje, homeopati,

jsutering/mobilisering av ledd


Hund, hest, katt