Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Behandlingsstall:

Jeg tilbyr oppstalling for hester som trenger hyppige behandlinger. Både korttids- og langtidsoppstalling med helpensjon.


Pris:

Inntil 14 dager: 400,- pr. dag

Over 14 dager: 300,- pr. dag


Behandlingen kommer i tillegg.


Betaling for stallplass skjer forskuddsvis og behandlingen etterfaktureres . Vi har en kontrakt som gjelder gjennom oppstallingstiden.


PS! Jeg kan også ta i mot hester som bare kommer for behandling på stallen. 

Pris for behandling

Vital dyrehelse

Laserterapi, akupunktur, homeopati, massasje,

jsutering/mobilisering av ledd

0